Projelerimiz

30 Mart 2014 tarihinden itibaren yapacaklarımız

1-TARIM ALANLARININ TOPLULAŞTIRILMASI :
   Müracaatı yapıldı. Programa alındı Bakanlar Kurulu Kararı alınarak uygulamaya konulması takip edilecektir. Gerekli olan tüm evrakların tamamlanarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına müracaatı yapılmıştır. Bakanlığın 450.000 dekar ve üzerindeki arazilere öncelik vermesi nedeni ile bekletilmektedir. Uygulamaya alınması hususunda takibi yapılmaktadır.

2- KAPALI DEVRE TARIMSAL SULAMA SİSTEMİ PROJESİNİN % 20 KATILIM PAYININ HALLİ :
   Etüt, Plan, Aplikasyon, Finans ve Proje aşamaları tamamlanmıştır, kanun gereği  yaklaşık maliyetinin % 20 vatandaş katkısının halli yapılarak icrası 2014 yılında yapılacaktır.

3- İÇME SUYU KOMPLE PROJEMİZİN İNŞA İHALESİNİN YAPILMASI:
   İsale hattı güzergahı üzerinde sulama göleti yol çalışmasının başlamasına müteakip inşa ihalesi yapılacaktır.

4- KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI YAPILMASI:
   Yenişarbademli mülki hudutları içerisindeki birinci derece doğal SİT sınırlarını kapsayan alanda her türlü ön görülen yaptırımın planlanması ve onayını müteakip işlerlik kazandırılması

5- İMAR PLANIVE TARIM ALANLARINDAN MİLLİ PARK UYGULAMASININ KALDIRILMASI :
   Müracaatı yapılmış olup işlemleri devam etmektedir. Takip edilerek neticelendirilecektir.

6- MALANDA MEVKİNİN İMARA AÇILMASI:
   Parselasyon planlaması yapılmıştır. MP. Uygulamasının kaldırılmasını müteakip uygulaması ve imar planına dahil edilme işlemleri yapılacaktır. İlçemiz yeni bir mahalleye kavuşturulacaktır.

7- YENİŞARBADEMLİ DEPREM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI YAPILMASI :
   Jeolojik ve jeoteknik etüt raporu yaptırılmıştır. 2014 yılında Ç.Ş.B. mekânsal planlama genel müdürlüğü onayıyla stratejik eylem planı hazırlanacaktır.

8- TARIMSAL ÜRETİMDE MARKALAŞMA ÇALIŞMASI YAPILMASI:
   Bilinçli toplum, bilinçli üretim, sistemli pazarlama ağı kurulumu sağlanarak tarımda birlikteliğin sağlanması üzerine çalışmalar yapılacaktır.

9- İSTİHDAM YARATACAK BAKA VE AB HİBE FONLARINA PROJE ÜRETİLMESİ:
10- YAŞLI BAKIM EVİ YAPILMASI (“LIVING HOME  FOR OLD PEOPLE”):
   Yaşlılar için yaşam evi AB Fon kaynaklarından finansı sağlanacak şekilde döner sermayeli işletilmesi projelendirilerek yapılacaktır.

11- ŞEHİR İÇİ AYDINLATMA VE ELEKTRİK İLETİM HATLARININ YERALTINA ALINMASI:
    Müracaatı yapıldı, özelleşme olduğu için bekletildi. Takip edilerek icrası gerçekleştirilecek.

12- TAŞKIN KORUMA PROJEMİZİN MÜLKİYET PROBLEMİNİN ÇÖZÜLMESİ TAŞKIN KORUMA TAHLİYE KANALLARININ YAPILMASI:
   Projelendirme çalışmaları DSİ 18. Bölge Müdürlüğü tarafından 2010 yılında yapılmıştır. Mülkiyet sorunun çözümünü müteakip icrası yapılacaktır.

13- DÜĞÜN SALONU YAPILMASI:
   İmar planında BHA olarak yeri onaylanmıştır. Çok amaçlı kültür sitesi nitelikli projelendirilerek icrası yapılacaktır.

14- İMAR İÇİ ORTAK ALANLARIN AĞAÇLANDIRILMASI:
   MYO, Orman Bölge Müdürlüğü ve MP. Bölge müdürlüğü ile koordinasyonuyla icrası sağlanacaktır.

15- İLÇE GİRİŞ YOLLARI BAŞLARINA KEMERLER YAPILMASI:

16- BİYOLOJİK ARITMA PROJESİNİN İCRASI:
   Bakanlık düzeyinde müracaatı yapılmış olup, korunan alanlarla ilgili geliştirilecek Tip proje kapsamında icrası yapılacaktır.

17- KATI ATIK TRANSFERİ PROJESİNİN İCRASI:
   Proje dosyası hazırlanarak Bakanlığa sunulmuştur. Deponi alanı işlerliğini müteakip, yönetim birliği ihdas edilerek işletmeye alınacaktır.

18- YENİŞAR KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİNİN İHDASI VE İŞLETİLMESİ:
   İşletme yönergesi hazırlanmıştır. Konya Kapalı Havzası bünyesinde değerlendirilen bölge gereği işlem yapılacaktır.

19- PROJELENDİRİLEREK SPOR SALONU VE YÜZME HAVUZU YAPILMASI:
   Spor İl Müdürlüğü, AB veya Kalkınma Ajansı Fon kaynaklarına prosedürüne uygun proje yapılarak icrası sağlanacaktır.

20- YENİLEBİLİR ENERJİ SOLAR SİSTEM 1 MW. ELEKTİRİK ÜRETİM SANTRALİ KURULUMU:
   Etüt ve plan ile finans çalışmaları başlatılmıştır.

21- MAHALLE HALK KONSEYLERİ KURULMASI:
   Katılımcı, şeffaf ve demokratik Belediyecilik anlayışımız mahallerimizin kanaat liderlerini içine alacak şekilde halk tabanlı olarak icra edilecektir.

22- SOSYAL ETKİNLİKLERLE EĞİTİM VE KÜLTÜREL KAZANIMLAR DESTEKLENECEKTİR:
23- HİDROELEKTİRİK 1MW. ELEKTİRİK ÜRETİM SANTRALİ KURULUMU :

   SİT kurullarından gerekli izinler alınmasına müteakip icrası sağlanacaktır.

24- PROJELENDİRİLEREK KONUK EVİ YAPILMASI:
   Tarihi geleneksel yaşantımızı yansıtan iç mimarisi ile projelendirilen yapının hizmete alınması çalışmaları yapılacaktır.

25- PROJELENDİRİLEREK KÜLTÜR EVİ İHDASI VE İCRASININ YAPILMASI:
   Müze nitelikli Yenişarbademli tarihinde kullanıla gelen yaşamsal objelerin sergilendiği konut ihdas edilecektir.

26- PROJELENDİRELEREK ÖĞRETMEN EVİ YAPILMASI:
   İmar planımızda yeri onaylanmıştır.

27- OTOBÜS TERMİNALİ YAPILMASI:
   İmar planında yeri onaylanması

28- HALK PAZARI YERİNİN İCRASI
   İmar planında yeri onaylanması

29- SOĞUK HAVA DEPOSU YAPTIRILMASI:
   İmar planında yeri onaylanması

30- KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNİN İCRASI :
   İmar planında yeri onaylanması

31-MYO 14 DERSLİKLİ OKUL BİNASI YAPTIRILMASI:
   Projesi hazırdır.

32- ULUSLARARASI BOYUTTA YENİŞARBADEMLİNİN TANITILMASI :
   Çeşitli etkinliklerle ve basın kuruluşları aracılığıyla yerleşim yerimiz ve yöremizin özellikleri ve güzelliklerinin öne çıkarılarak pozitif tanıtımının yapılması sağlanacaktır.

DUYURULAR
  • İmar Barışı.
    12 Haziran 2018
  • Yeni Yılınız Kutlu Olsun
    2017 yılının başta ülkemize, tüm insanlığa ve Yenişarlılara sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim.
    22 Mart 2017 
Site Map
Projelerimiz