Önemli Bilgiler

C-2) Oturma Raporu/Yapı Kullanma İzin Belgesi İçin Gereken Evraklar :

Oturma Raporu Nedir ?

Ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren; ruhsat bilgilerini, inşaat bitirim tarihini, tapu kaydını, adresini, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren ve Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğünce düzenlenen bir belgedir.

Gerekli Belgeler;

    Dilekçe
    S.S.K. ilişik kesme yazısı (Önce Belediyeden S.S.K.’ na hitaplı yazı alınacak)
    Mal müdürlüğü ilişik kesme yazısı (Önce Belediye’den Malmüdürlüğü’ne hitaplı yazı alınacak)
    Kadastro Müdürlüğü’nden cins değişikliği yazısı (Önce Belediye’den Kadastro Müdürlüğü’ne hitaplı yazı alınacak)
    Cins değişikliği tapusu
    Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğünden  fosseptik kontrolü
    Binanın T.U.S. tarafından teknik raporu
    Emlak ve Çevre Temizlik kayıt belgeleri
    İskan harcı (Belediye veznesine yatırılacak)

C-3)  İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler                                          :

   İnşaat ruhsatı alabilmek için talep sahibi aşağıdaki belgelerle birlikte Belediyeye başvurmak durumundadır. Eğer Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda ruhsat alması için herhangi bir eksiklik görülmezse yapı ruhsatı eksiksiz olarak doldurularak talep sahibine verilecektir. Yapı ruhsatını alan talep sahibi inşaata iki yıl içinde başlayabilir.

   İki yıl içinde inşaata başlamazsa veya 2 yıl içinde inşaata başlamasına rağmen 5 yıl içinde inşaat, ruhsatına uygun olarak bitirilmezse ruhsat hükümsüz olur. Bu durumda ruhsat yenilenmediği takdirde inşaata izin verilmez. Ayrıca kısmen yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılır.

İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler

    Ruhsat başvuru dilekçesi,
    Tapu,
    İmar durumu (Belediyeden alınacak),
    Aplikasyon belgesi (Kadastro Müdürlüğünden alınacak),
    Mimari proje (Oda onaylı),
    Mimarlar Odasından sicil belgesi,
    Betonarme statik proje (Oda onaylı),
    İnşaat Mühendisi Oda sicil belgesi,
    Elektrik tesisatı projesi (Oda onaylı),
    Elektrik Mühendisi Oda sicil belgesi,
    Sıhhi tesisat projesi (Oda onaylı)
    Makine Mühendisi Oda sicil belgesi,
    Zemin etüt raporu,
    Harita uygulama sorumlusu ve evrakları,
    Yapı Müteahhidi ile ilgili belgeler, Müteahhitli inşaat sahibi yada inşaat yapmaya yetkili başka bir Müteahhit üstlenecek.
    Yapı denetim sözleşmesi ve yapı denetim şirketinin belgeleri ,
    Yapıya ilişkin bilgi formu,
    Yapı denetim şirketi ücretinin % 20’ lik kısmını yatırdığını gösterir banka dekontu,
    Şantiye şefi sözleşmesi,

C-4) Nikah İşlemi İçin Gerekli Belgeler                                                      :

    Evlenme Ehliyet Belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)
    Nüfus Cüzdan Asılları, (Fotoğraflı ve kişinin son medeni halini gösterir şekilde olacaktır.)
    Vesikalık Fotoğraf, (Beşer adet ön  cepheden çekilmiş, sivil kıyafetli ve kişilerin son medeni halini gösterir şekilde olacaktır. Fotokopiyle çoğaltılan fotoğraflar işleme alınmaz.
    Sağlık Raporu, (Çiftler istenilen belgelerle memurluğumuza müracaat ettikten sonra memurluğumuz tarafından sağlık raporu formu doldurularak sağlık kurumuna sevk edilecektir.

     UYARILAR                                                                                       

     Müracaatta çiftler birlikte bulunacaktır.

    16 (onaltı) yaşını dolduran erkek ve kadın mahkeme kararı ile evlenir.
    17 (onyedi) yaşını dolduran erkek ve kadın anne baba izni ile evlenir. Anne ve baba müracaatta rıza belgesi imzalamak üzere nüfus cüzdanlarının aslı ile birlikte hazır bulunacaktır. Anne ve baba müracaata gelmeyecekse noterden muvafakat name getirecektir. Anne ve babadan birinin ölmüş olması halinde sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir.
    18 (onsekiz) yaşını dolduran mahkemece koruma altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası ve iznine bağlı olmaksızın evlenir.
    Boşanan veya eşi ölen bayanın yeniden evlenebilmesi için boşanma veya eşinin ölüm tarihinden itibaren 300 (üçyüz) gün sürenin geçmesi gerekir. Bu süre (iddet müddeti) dolmamış ise iddet müddetinin kaldırılması için mahkeme kararı gerekir.

C-4) İşyeri Açma Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler                                             :

    Örnek 1,
    Dilekçe,
    Esnaf Sicil ve Oda Kaydı
    Vergi Mükellefi Olmak
    Tapu Kaydı veya Kira Sözleşmesi
    Kimlik Fotokopisi
    Sağlık Raporu
    3 (Üç) Adet Fotoğraf

C-5)  İçme Suyu Abonesi Olmak İçin Yapılması Gerekenler                        :

 

    Oturma Ruhsatı,
    Dilekçe,
    Vezne Alındısı,

 

DUYURULAR
  • İmar Barışı.
    12 Haziran 2018
  • Yeni Yılınız Kutlu Olsun
    2017 yılının başta ülkemize, tüm insanlığa ve Yenişarlılara sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim.
    22 Mart 2017 
Site Map
Önemli Bilgiler