İş Yeri Açma Çalıştırma Ruhsatı

Açıklama : Belediye sınırları içinde ticari faaliyet amacıyla açılacak her türlü ticari müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak mecburiyetindedir.
 
1- Sıhhi Müesseseler için istenecek belgeler;
- Sağlık Ocağından işyeri sağlık raporu
- Ustalık belgesi fotokopisi
- İşyeri kira kontratının veya taponunu fotokopisi
- İtfaiyeden yangın yeterlilik raporu
- 2 adet vesikalık fotoğraf
- Fen işlerinden uygundur belgesi
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Esnaf Derneğine üye olduğuna dair belge
 
2- ll.ve lll.sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler için istenecek belgeler;
- Dilekçe
- Başvuru Beyan formu
- Nüfus Cüzdana fotokopisi
- Şirketlerden sözleşme fotokopisi
- İkametgah ilmühaberi
- Vergi Levhası fotokopisi
- Kira kontratı veya tapu fotokopisi
- İtfaiyeden yangın yeterlilik raporu
- Belediye fen işlerinden uygunluk yazısı
- Esnaf Derneğinde üye olduğunu dair belge
- Ustalık belgesi fotokopisi
- Komisyonca hazırlanacak çevre sağlığı değerlendirme raporu

DUYURULAR
  • Yeni Duyuru.
    16-18 Mart 2016 tarihleri arasında...
    02 Mart 2016 Saat: 16:26
  • Yeni Yılınız Kutlu Olsun
    2017 yılının başta ülkemize, tüm insanlığa ve Yenişarlılara sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim.
    22 Mart 2017 Saat: 16:26
Site Map
İş Yeri Açma Çalıştırma Ruhsatı